اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

چاپ مقالات برگزیده در نشریه علمی - پژوهشی علوم زمین

به اطلاع کلیه محققین و پژوهشگران گرامی می رساند، باتوجه به هماهنگی های به عمل آمده با نشریه علوم زمین ...


ادامه مطلب1397/05/07

تاریخ های مهم همایش

تاریخ های مهم دومین کنفرانس ملی کاربردهای نانو و بیو فناوری در علوم زمین و معدن
ادامه مطلب1397/05/06

آغاز بکار دبیر خانه های علمی و اجرایی

به اطلاع کلیه پژوهشگران و محققین گرامی می رساند، دبیر خانه های علمی و اجرایی ...


ادامه مطلب1397/04/31

آغاز به کار وب سایت و سامانه ثبت نام و دریافت مقالات

به اطلاع عموم محققین و پژوهشگران گرامی می رساند وب سایت دومین کنفرانس ملی کاربردهای نانو و بیو فناوری در علوم زمین و معدن ...


ادامه مطلب1397/04/25

صفحه اولصفحه قبل12 صفحه بعدصفحه آخر