صفحه اصلی > تاریخ های مهم
.: تاریخ های مهم

به اطلاع پژوهشگران عزیز می رساند، باتوجه به تصمیمات اخذ شده در شورای سیاست گزاری کنفرانس، تاریخ های مهم دومین کنفرانس ملی کاربردهای نانو و بیو فناوری در علوم زمین و معدن به شرح ذیل خواهد بود:
 
شروع ثبت نام:  15 مرداد لغایت 15 آبان ماه 1397
مهلت ارسال مقالات:  15 آبان ماه 1397
زمان ارائه نتایج داوری مقالات:  10 آذرماه 1397
زمان برگزاری کنفرانس:  27 آذرماه 1397