صفحه اصلی > محورهای همایش
.: محورهای همایش

1- بکارگیری نانو و بیو فناوری در استحصال عناصر ارزشمند و استراتژیک (نانو جاذب ها، نانو فلوتاسیون، بیو لیچینگ و ...)
2- بکارگیری نانو و بیو فناوری در پی جویی کانسارهای پنهان (نانو سنسورها)
3- بکارگیری نانو و بیو فناوری در محیط زیست معادن
4- بکارگیری نانو و بیو فناوری در مخاطرات علوم زمین (گرد و غبار، فرونشست، زمین لرزه، تغییرات اقلیم، دریاچا ارومیه)
5- نانوژئوشیمی و نانو کانی شناسی
6- نانوپوشش ها
7- بکارگیری نانو و بیو فناوری در استخراج و زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک (بهبود خواص مهندسی خاک، تونل ها، سدها و ...)  
 
کاربرد نانوفناوری در انرژی (با رویکرد انرژی تجدیدپذیر)
 
8- نانو و بیو مالچ ها